Nazywam się Zdzisława Krzykała, w zawodzie położnej pracuję od 20 lat. Doświadczenie zdobywałam podczas pracy w różnych komórkach organizacyjnych takich jak sala porodowa, położnictwo, ginekologia i patologia ciąży, anestesjologia, szkoła rodzenia i poradnia dla kobiet a także poradni POZ w zakresie opieki nad położnicą
i noworodkiem. Swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe chę wykorzystywać prowadząc indywidualne spotkania przygotowujące przyszłą matkę do porodu, czynności związanych z opieką poporodową nad matką i noworodkiem ,oraz postepowaniem związanym
z karmieniem piersią.

zdzisia